Père Lachaise

bezienswaardigheden parijs pere lachaise

Video Père Lachaise

Père-Lachaise is de grootste begraafplaats van Parijs. Ze is gelegen op en rondom de heuvel Champ-l’Évêque in het 20e arrondissement.

Père-Lachaise ontvangt meer dan 3 miljoen bezoekers per jaar. Het is de meest bezochte begraafplaats ter wereld.
Er liggen veel beroemdheden begraven.

De huidige begraafplaats was oorspronkelijk een landgoed.
In de zeventiende eeuw verwierven de jezuïeten het en maakten er een rusthuis van. De bekendste bewoner was pater François d’Aix de La Chaise, de invloedrijke biechtvader van koning Lodewijk XIV.

In 1762 verkochten de jezuïeten het landgoed.
Het wisselde regelmatig van eigenaar en raakte verwaarloosd. Tot het in 1804 ingericht werd als een van de vier nieuwe begraafplaatsen van Parijs.
Het kreeg de naam Cimetière de l’Est, omdat het bestemd was voor de bewoners van de oostelijke arrondissementen.

De toenmalige stadsarchitect richtte het 18 hectare groot terrein in als een Engelse tuin. Aanvankelijk was de begraafplaats geen succes. Voorname mensen zagen het niet zitten om zich buiten de stadsmuren en in een arme en volkse buurt te laten begraven. Acht jaar na de opening waren er amper 833 graven. Om de begraafplaats meer prestige te geven werden in 1817 de resten van enkele beroemdheden overgebracht.
Waaronder Molière en La Fontaine, Abélard en Héloïse, die bijna zeven eeuwen na hun dood, naast elkaar werden begraven.

Vanaf dat moment was de prestige van de begraafplaats verzekerd. In 1830 waren er 33.000 graven. De gegoede burgerij van Parijs liet in de jaren die volgden menig grafmonument op het terrein verrijzen. De begraafplaats werd vijfmaal vergroot en bereikte in 1850 de huidige oppervlakte van 43,93 hectare.

De begraafplaats van Père-Lachaise was onmiddellijk het prototype van de extra-muros begraafplaats. In de hele westerse wereld werd het voorbeeld gevolgd. In diverse steden in de Verenigde Staten werden ‘rural cemeteries’ aangelegd. Ten noorden van Londen werd in 1839 de beroemde Highgate Cemetery aangelegd.

In mei 1871, tegen het einde van de strijd tegen de Commune van Parijs, was Père-Lachaise het toneel van zware gevechten. De aanhangers van de Commune werden er belegerd door de troepen van Versailles en vochten er achter de grafstenen tot het bittere einde. De 147 die zich uiteindelijk overgaven werden ter plekke gefusilleerd voor een muur die sindsdien bekend staat als de mur des Fédérés.

De afzonderlijke ruimten voor joodse en islamitische graven werden in 1881 afgeschaft toen een wet dergelijke afzonderlijke ruimten volgens geloofsovertuiging verbood. Het grote kruis op de begraafplaats werd een paar jaar later verwijderd. Kort daarna werd er een crematorium gebouwd. Hier vond in 1889 de eerste crematie in Frankrijk plaats.

Tegenwoordig telt het Cimetière du Père-Lachaise 69.000 grafzerken.
De begraafplaats wordt beheerd door de stad Parijs. De voorwaarden om er te worden begraven zijn dezelfde als die van de vijftien andere begraafplaatsen binnen de stad: men moet in Parijs gedomicilieerd zijn, er zijn overleden, of kunnen worden begraven in een bestaand grafmonument.
Sinds de jaren vijftig ligt Père-lachaise helemaal vol, er kunnen alleen maar nieuwe grafmonumenten komen als een bestaande grafconcessie vervalt.

Zowat 30.000 grafmonumenten hebben de status van historisch monument.
De grafmonumenten van onder meer Abélard en Héloïse, Molière, La Fontaine, Chopin en Oscar Wilde zijn beschermd.

Er staan veel beroemde beeldkunstwerken op Père-Lachaise.

Naast de grafmonumenten zijn er op Père-Lachaise tientallen gedenktekens. Ze herdenken diverse groepen slachtoffers van oorlogen, concentratiekampen of van rampen, zoals van branden en vliegtuigongevallen.
Aan de mur des Fédérés is een gedenkteken aangebracht voor de 147 verdedigers van de Commune van Parijs die daar werden doodgeschoten. Elk jaar, op 1 mei, wordt hier hulde gebracht door socialisten, communisten, vakbondsmilitanten, vrijmetselaars en vrijdenkers.

Graven van beroemdheden: Zie lijst

Belgische soldaten 1914 – 1918
Een crypte met monument voor de in Frankrijk gesneuvelde Belgische soldaten bevindt zich bij de hoofdingang aan de Avenue du Père Lachaise. In 1922 werden alle Belgische soldaten die in Parijse ziekenhuizen gestorven waren en vervolgens op verschillende begraafplaatsen in Parijs waren begraven, herbegraven in een gezamenlijk grafmonument op de begraafplaats Père Lachaise. Het graf bevat naast het stoffelijk overschot van een onbekende Belgische soldaat, dat van 102 soldaten wiens identiteit wel bekend is. Hun namen staan gegraveerd in de rondingen van het monument.